28/05/19  Tin của trường  9
Hôm nay, ngày 28/05 Trường TH Châu Tiến tổ chức lễ tổng kết. Có những hoạt động như sau
 25/04/16  Tin của trường  312
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Châu Tiến.
Tiêu điểm